Przed czym chroni strategia marketingowa? 19 faktów o tym dokumencie + przykłady

14 min czyt.
Strategia
jak-tworzyc-strategie-marketingowa-krok-po-kroku
Spis treści

  Czy kiedykolwiek zastanawiało Cię, co tak naprawdę sprawia, że użytkownicy spośród wielu podobnych produktów wybierają jeden konkretny? Dlaczego pewna herbata w żółtym opakowaniu jest powszechnie uznawana za lepszą i “dla zarządu”, chociaż niewiele różni się od innych herbat? Albo jakim cudem Twoja konkurencja jest wszędzie i na Twoich oczach buduje zaangażowaną społeczność, a Twój post na Facebooku ostatni raz ktokolwiek skomentował w 1895 roku? Odpowiedzi tkwią w strategiach marketingowych i odpowiednim poukładaniu wielu ważnych elementów. Żółta herbata oraz Twoja konkurencja lepiej odrobiły te lekcje, ale jeszcze nie wszystko stracone… 

  Co to jest strategia marketingowa?

  Strategia marketingowa to w uproszczeniu plan działania, którego celem jest osiągnięcie określonych celów marketingowych przedsiębiorstwa. Obejmuje on analizę rynku, konkurencji, grupy docelowej oraz wybór odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji do warunków, w których firma funkcjonuje. Właściwie opracowana strategia marketingowa pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów firmy, zwiększenie jej konkurencyjności oraz osiągnięcie oczekiwanej pozycji na rynku.

  Okazuje się, że w rozumieniu tego pojęcia jest wiele rozbieżności, niuansów i przekonań. Piszemy o tym w dalszej części tego tekstu. Ważne jest jednak, byśmy – niezależnie od podejścia do definicji strategii marketingowej – byli świadomi, w czym ona pomaga i jak wiele procesów wchodzi w jej skład. A! Jeszcze jedno. Na początku musimy Ci powiedzieć, że nawet najlepsza strategia, jeśli została tylko w formie dokumentu na Twoim komputerze (pewnie w folderze “Pobrane rzeczy”), lub wdrożona została tylko w części – nie zadziała. Dlatego działania po sporządzeniu dokumentu są o wiele ważniejsze. Ale do tego też wrócimy:)

  Strategia marketingowa to w uproszczeniu plan działania, którego celem jest osiągnięcie określonych celów marketingowych przedsiębiorstwa.

  Jak wygląda proces tworzenia strategii marketingowej?

  W procesie tworzenia strategii marketingowej należy uwzględnić kilka kluczowych elementów, takich jak:

  • Analiza konkurencji – identyfikacja wyników biznesowych i działań marketingowych firm konkurujących bezpośrednio i nie bezpośrednio.
  • Analiza SWOT – identyfikacja mocnych i słabych stron firmy, szans i zagrożeń wynikających z otoczenia rynkowego.
  • Segmentacja rynku – podział rynku na grupy o zbliżonych potrzebach i preferencjach, co pozwoli na skierowanie działań do odpowiednich grup docelowych.
  • Pozycjonowanie – określenie miejsca, jakie firma chce zajmować w umysłach konsumentów, w oparciu o wybrane cechy produktu lub usługi.
  • Strategia marki – określenie tożsamości marki, jej głównych cech, komunikatów i wartości, które następnie będą komunikowane odbiorcom
  • Marketing-mix – zestaw narzędzi marketingowych, które firma wykorzystuje w celu wpłynięcia na decyzje zakupowe konsumentów.

  Ważnym aspektem strategii marketingowej jest również monitorowanie i kontrola efektów działań marketingowych. Pozwala to na bieżące dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb konsumentów.

  szerszy kontekst strategii marketingowej

  Prostym przykładem dobrze opracowanej strategii marketingowej może być kampania promocyjna nowego produktu. Firma analizuje rynek, konkurencję oraz grupę docelową, a następnie opracowuje plan działań, który obejmuje wybór odpowiednich kanałów komunikacji (np. reklama w mediach społecznościowych, e-mail marketing, współpraca z influencerami), ustalenie ceny produktu oraz strategii dystrybucji. Dzięki temu firma może skutecznie dotrzeć do swojej grupy docelowej i zwiększyć sprzedaż nowego produktu.

  Czym strategia marketingowa nie jest?

  Strategia marketingowa to również sposób, w jaki będziemy się komunikować z odbiorcą, a także poznanie odbiorcy, do którego ten komunikat chcemy kierować.

  Po przeczytaniu powyższego akapitu już wiesz, że strategia nie jest na pewno chaosem i chroni Cię przed działaniem w modelu YOLO. Tak na marginesie: okazuje się, że to wcale nie jest taka rzadka praktyka. Ale do rzeczy… Poznajmy istotę strategii marketingowej…

  Marketing plan vs. strategia marketingowa

  Strategia marketingowa nie jest dokładnym planem marketingowym – z prostej przyczyny: strategia marketingowa jest częścią planu marketingowego, taką samą składową, jak: analiza finansowa czy zaplanowane działania kontrolne, które sprawdzą stopień realizacji planu. 

  Strategia marketingowa jest dokumentem o Twojej marce i definiuje magiczny styk klienta z Tobą, Twoimi produktami czy usługami.

  Harmonogram marketingowy vs. strategia marketingowa 

  Strategia nie jest również dokładnym harmonogramem działań – ale jest niezbędna, by taki zrobić. Określa ona pozycję Twojej marki w otoczeniu rynkowym, wskazuje braki i daje rekomendacje ich naprawienia. Ale nie daje konkretnych dat rozwiązania.

  Biznes plan a strategia marketingowa

  Mitem jest, że strategia marketingowa jest biznesplanem. Nie jest. Biznesplan jest dokumentem, który najczęściej musisz dołączyć do wniosku kredytowego lub prośby o jakieś źródło finansowania. Przekonujesz w nim, że projekt będzie rentowny i wskazujesz argumenty rynkowe, finansowe, technologiczne, organizacyjne, marketingowe i również kadrowe. Biznesplan pojawia się, gdy chcesz ruszyć z czymś nowym, ale nie tylko. Warto go napisać, gdy dochodzisz do przełomowego momentu – zmiana profilu działalności, czy ekspansja na nowe rynki itp. Cytując klasyka, czyli Wikipedię: Tworzy się go jako wsparcie w procesie projektowania inwestycji, pozyskania środków na sfinansowanie inwestycji, pomoc w podejmowaniu decyzji Zarządowi, ale także jako ocenę koncepcji biznesu, umożliwienie rozwiązywania problemów oraz dokonania analizy sytuacji. (Źródło: Wikipedia)

  Jak to ma się do naszej strategii? Kładziemy w niej nacisk na to, jak musi wyglądać Twoja marka, jak mówić, jakich kanałów używać, by nie tylko mieć naprawdę fajną osobowość, ale i przyciągać klientów. No i tym samym realizować założone cele.

  Reasumując: Zarówno plan marketingowy, harmonogram, jak i biznesplan mają sporo elementów wspólnych ze strategią marketingową, ale nią nie są. Każdy z tych dokumentów zaczyna się od analizy, ale w każdym przypadku nacisk jest kładziony na nieco inne kwestie. 

  Co daje strategia marketingowa i komu jest potrzebna?

  Uwaga, spoiler alert: dużo i wszystkim! A mówiąc już konkretniej: dobrze opracowana strategia marketingowa przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Oto niektóre z nich:

  • Skuteczne wykorzystanie zasobów – dzięki strategii marketingowej firma może efektywnie wykorzystać swoje zasoby finansowe, ludzkie oraz technologiczne, co przekłada się na osiągnięcie lepszych wyników finansowych.
  • Zwiększenie konkurencyjności – opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej pozwala na wyróżnienie się na rynku, co z kolei przyciąga uwagę klientów i zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu.
  • Utrzymanie lojalności klientów – konsekwentne działania marketingowe, dostosowane do potrzeb i oczekiwań grupy docelowej, sprawiają, że klienci są bardziej zadowoleni z oferty firmy i chętniej do niej wracają.
  • Poprawa wizerunku firmy – profesjonalna strategia marketingowa wpływa na postrzeganie firmy przez klientów oraz partnerów biznesowych, co może prowadzić do zwiększenia zaufania i wiarygodności marki.
  • Adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych – monitorowanie i kontrola efektów działań marketingowych umożliwiają szybkie reagowanie na zmiany na rynku oraz dostosowywanie strategii do aktualnych potrzeb konsumentów.

  Okej! To teraz czas na eksperyment myślowy:

  Przyjrzyjmy się firmie, która działa w sektorze turystycznym, oferując unikalne, lokalne wycieczki po mieście.

  Przed wdrożeniem strategii marketingowej firma doświadczała stagnacji w sprzedaży oraz trudności w dotarciu do turystów. Po dokładnej analizie rynku i potrzeb klientów, firma opracowała strategię marketingową, która koncentrowała się na wykorzystaniu mediów społecznościowych, partnerstw z lokalnymi hotelami i agencjami turystycznymi oraz organizacji specjalnych wydarzeń promocyjnych. Szybko podwoiła swe zyski, a po roku firma ta była w zupełnie innym miejscu.  Proste? Nie. Bo przecież opracowanie strategii wiązało się z szeregiem analiz, poznaniem persony, procesem empatyzacji tej osoby i opracowaniem archetypu marki i wieleee, wiele więcej. Ale działania te szybko przyniosły efekty, zatem warto!

  A teraz konkrety: Dlaczego w tym konkretnym przypadku gra była warta świeczki? Korzyści z opracowania i wdrożenia strategii marketingowej w tym przypadku to:

  • Docelowe dotarcie do klientów: Dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych firma skutecznie dotarła do młodszej grupy turystów szukającej unikalnych doświadczeń.
  • Zwiększenie sprzedaży: Partnerstwa z lokalnymi hotelami pozwoliły na promocję wycieczek bezpośrednio wśród turystów, co przekładało się na wzrost rezerwacji.
  • Rozpoznawalność marki: Organizacja specjalnych wydarzeń promocyjnych i współpraca z lokalnymi influencerami wzmocniła obecność firmy w mediach i uczyniła jej ofertę bardziej atrakcyjną dla turystów.
  • Feedback od klientów: Stałe interakcje z klientami w mediach społecznościowych oraz możliwość zbierania opinii po wycieczkach pozwoliły na ciągłe doskonalenie oferty.
  • Zwiększenie lojalności klientów: Dzięki specjalnym promocjom i rabatom dla powracających klientów oraz partnerstwom z innymi lokalnymi przedsiębiorstwami (np. restauracjami czy kawiarniami) firma zyskała grupę stałych klientów.
  • Przewaga konkurencyjna: Dzięki skoncentrowaniu się na unikalnych aspektach miasta, firma mogła wyróżnić się na tle konkurencji, oferując wycieczki, których nikt inny nie miał w ofercie.

  Podsumowując, dzięki opracowanej strategii marketingowej firma nie tylko zwiększyła swoją sprzedaż, ale także wzmocniła swoją pozycję na rynku, zyskując lojalnych klientów i wyróżniając się wśród konkurencji.

  Rodzaje strategii marketingowych – czego naprawdę potrzebujesz?

  Zależnie od tego, co chcesz osiągnąć i jakie działania podejmujesz, konieczny jest wybór odpowiedniego rodzaju strategii. Istnieje kilka rodzajów strategii i pewnie kilka klasyfikacji. Można się w tym pogubić, a przecież założenia strategii marketingowej są proste: wspierać firmy w budowaniu określonej pozycji na rynku i określonego wizerunku w umysłach odbiorców. Istotą strategii marketingowej jest zatem nie tylko zdefiniowanie problemów, ale również określenie sposobu na ich rozwiązanie.

  Od czego zależy rodzaj i ostateczny kształt strategii marketingowej? Którą strategię powinieneś wybrać? To zależy. Od czego? Decyduje:

  • wielkość Twojej firmy,
  • siła Twojej marki,
  • rynek – jego nasycenie i “dojrzałość”
  • branża, trendy w niej panujące oraz jej otoczenia: gospodarcze i społeczne
  • bezpośrednia konkurencja – w którym miejscu jesteś względem niej
  • cele i czas, w jakim musisz je zrealizować
  • budżet

  Jakie są zatem typy strategii marketingowych? Podział ze względu na Twoją pozycję rynkową

  Najbardziej obrazowy podział, który wymusza ostateczny kształt strategii i pewne zachowania to podział na:

  • strategię lidera,
  • strategię pretendenta,
  • strategię naśladowcy. 

  W tym układzie lider jest najsilniejszy jego działania skupiają się na bronieniu pozycji. Jest atakowany przez pretendenta, który doskonale wie, co musi zrobić, by dogonić lidera. Jest też naśladowca, czyli ktoś taki, kto zrobił analizę konkurencji – głównie lidera – i go naśladuje. 

  Ciekawym podziałem w e-marketingu jest ten, w którym mamy:

  • strategię pull,
  • strategię push.

  Push to ta sytuacja, gdy musisz szukać klientów i wyciągać do nich rękę w postaci odpowiednich kanałów dotarcia. Często firmy wyciągają ręce przez różne typy contentu – w szczególności podcasty. W pull to klient sam lgnie do Ciebie – bo zna Twój brand i wie, że nikt inny nie zrobi tego tak dobrze, jak Twoja firma.

  Strategia marketingowa online – jakie obszary obejmuje?

  Przechodząc do konkretów – bo dla nich tu jesteś – można wyodrębnić obszary w e-marketingu, o które powinna zahaczać strategia. Oto one:

  E-mail marketing polega na komunikacji z klientami za pomocą wiadomości e-mail. Jest to skuteczne narzędzie do budowania relacji z klientami, informowania ich o nowościach, promocjach czy wydarzeniach. E-mail marketing pozwala na personalizację komunikacji oraz analizę skuteczności wysyłanych wiadomości.

  Social media marketing to działania prowadzone w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter czy LinkedIn. Strategia ta pozwala na zwiększenie rozpoznawalności marki, angażowanie użytkowników oraz generowanie ruchu na stronie internetowej. Social media marketing obejmuje zarówno płatne reklamy, jak i organiczne działania, takie jak publikowanie postów czy organizowanie konkursów.

  SEO (Search Engine Optimization) to strategia mająca na celu poprawę widoczności strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Działania SEO obejmują optymalizację treści, struktury strony oraz budowanie wartościowych linków prowadzących do strony. Skuteczne SEO przekłada się na wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania, co zwiększa ruch na stronie oraz potencjalną liczbę klientów.

  Content marketing to strategia oparta na tworzeniu i publikowaniu wartościowych treści, które przyciągają uwagę odbiorców i budują zaufanie do marki. Treści te mogą przybierać różne formy, takie jak artykuły, blogi, e-booki, infografiki czy filmy. Content marketing pozwala na pozycjonowanie firmy jako eksperta w danej dziedzinie oraz zwiększenie zaangażowania odbiorców.

  Performance marketing to podejście do marketingu online, w którym reklamodawcy płacą za konkretne, mierzalne wyniki zamiast płacić za samo umieszczenie reklamy. Jest to model oparty na efektywności, w którym reklamodawca ponosi koszty tylko wtedy, gdy określone działanie (takie jak kliknięcie, zakup czy rejestracja) jest podejmowane przez odbiorcę. Przykładem takiej formy reklamy jest reklama w sieci wyszukiwania Google czy reklama Display realizowana przez partnera.

  Video marketing to strategia promocyjna wykorzystująca materiały wideo do komunikowania informacji o marce, produkcie, usłudze lub innej inicjatywie biznesowej. Współcześnie, w dobie rosnącej popularności platform takich jak YouTube, TikTok, czy Instagram, video marketing stał się kluczowym narzędziem dla wielu firm i organizacji.

  Mobile marketing odnosi się do strategii marketingowych skierowanych bezpośrednio do użytkowników urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety czy smartwatche. Dzięki temu podejściu marki mogą komunikować się z odbiorcami w sposób bardziej osobisty i bezpośredni, dostosowany do specyfiki korzystania z urządzeń mobilnych.

  Influencer marketing polega na współpracy z influencerami – osobami posiadającymi autorytet i duże grono obserwujących w mediach społecznościowych lub w innych kanałach komunikacji – w celu promowania produktów, usług czy idei.

  Analityka i optymalizacja konwersji polegają na zbieraniu, analizie i interpretacji danych dotyczących ruchu i zachowania użytkowników na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej, a następnie dokonywaniu modyfikacji w celu zwiększenia skuteczności w przekształcaniu odwiedzin w konkretne działania (konwersje), takie jak zakupy, rejestracje czy pobrania.

  Warto zauważyć, że efektywne wykorzystanie różnych rodzajów strategii marketingowych często polega na ich łączeniu i dostosowywaniu do specyfiki firmy oraz celów marketingowych. Dlatego warto eksperymentować z różnymi strategiami, analizować ich skuteczność oraz dostosowywać działania do potrzeb rynku i odbiorców.

  Przykłady strategii marketingowych, a konkretne kampanie znanych marek

  Oto trzy przykłady kampanii marketingowych opartych o przemyślane strategia marketingowe. Śmiało możemy stosować je jako wzory działań marketingowych do naśladowania.

  Coca-Cola: „Share a Coke”

  Opis: W 2011 roku Coca-Cola wypuściła kampanię, w której na etykietach ich butelek zamiast tradycyjnego logo pojawiały się popularne imiona. Pomysł polegał na tym, aby konsumenci szukali butelek z imionami swoimi i swoich znajomych, co miało zachęcić do kupowania i dzielenia się produktem.

  Wyniki: Kampania zwiększyła sprzedaż i angaż społecznościowy w wielu krajach. Stała się globalnym fenomenem, a marka Coca-Cola zdobyła jeszcze większe uznanie wśród konsumentów.

  Nike: „Just Do It”

  Opis: W 1988 roku Nike wprowadziło slogan „Just Do It”. To krótkie, lecz mocne hasło było uniwersalne i inspirowało ludzi do podejmowania działania, niezależnie od ich poziomu umiejętności sportowych.

  Wyniki: Kampania pomogła firmie Nike zwiększyć swoją wartość rynkową, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych sloganów na świecie i solidnie umacniając pozycję Nike na rynku odzieży sportowej.

  Apple: Kampania „1984” dla Macintosha

  Opis: W 1984 roku Apple wypuściło ikoniczny reklamowy spot telewizyjny o nazwie „1984”, inspirowany powieścią George’a Orwella. Reklama przedstawiała dystopijny świat rządzony przez Big Brothera (metafora konkurencji) i bohaterkę, która wyzwala ludzi dzięki nowemu produktowi – Macintoshowi.

  Wyniki: Reklama zyskała status kultowego spotu i była szeroko dyskutowana. Sprzedaż Macintosha wzrosła, a Apple umocniło swoją reputację jako marka innowacyjna i „przeciwko prądowi”.

  Każda z tych strategii marketingowych była innowacyjna w swoim czasie i pokazuje, jak firmy mogą używać kreatywnych pomysłów, by wyróżnić się na rynku i zbudować głębszą relację z konsumentami.

  Co zawiera strategia marketingowa?

  Teraz chwilę o tym jak powinna wyglądać strategia marketingowa. To, jak już wspominaliśmy, w uproszczeniu plan działania, którego celem jest osiągnięcie określonych celów marketingowych przedsiębiorstwa. W procesie tworzenia strategii marketingowej należy uwzględnić kilka kluczowych elementów, takich jak:

  • Analiza konkurencji – identyfikacja wyników biznesowych i działań marketingowych firm konkurujących bezpośrednio i nie bezpośrednio.
  • Analiza SWOT – identyfikacja mocnych i słabych stron firmy, szans i zagrożeń wynikających z otoczenia rynkowego.
  • Segmentacja rynku – podział rynku na grupy o zbliżonych potrzebach i preferencjach, co pozwoli na skierowanie działań do odpowiednich grup docelowych.
  • Pozycjonowanie – określenie miejsca, jakie firma chce zajmować w umysłach konsumentów, w oparciu o wybrane cechy produktu lub usługi.
  • Strategia marki – określenie tożsamości marki, jej głównych cech, komunikatów i wartości, które następnie będą komunikowane odbiorcom
  • Marketing-mix – zestaw narzędzi marketingowych, które firma wykorzystuje w celu wpłynięcia na decyzje zakupowe konsumentów.

  Ważnym aspektem strategii marketingowej jest również monitorowanie i kontrola efektów działań marketingowych. Pozwala to na bieżące dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb konsumentów.

  Jak powinna wyglądać strategia marketingowa w praktyce? Prosty przykład

  Rozważmy przykład firmy „EcoBags”, która produkuje ekologiczne, wielorazowe torby na zakupy.

  1. Analiza sytuacji:
   1. Rynek: Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie, regulacje ograniczające jednorazowe torby plastikowe.
   2. Konkurenci: Inne firmy produkujące eko-torby oraz producenci tradycyjnych toreb.
   3. Klienci: Ekoświadomi konsumenci, osoby szukające trwałych i stylowych rozwiązań do noszenia zakupów.
  2. Analiza SWOT:
   1. Mocne strony: wysoka jakość produktu, atrakcyjny design.
   2. Słabe strony: wyższa cena w porównaniu z tradycyjnymi torbami.
   3. Szanse: rosnąca świadomość ekologiczna, możliwość ekspansji na rynki zagraniczne.
   4. Zagrożenia: pojawienie się tanich podróbek, zmieniające się regulacje prawne.
  3. Określenie celów marketingowych:
   1. Zwiększenie świadomości marki o 50% w ciągu roku.
   2. Wzrost sprzedaży o 20% w kolejnych dwóch kwartałach.
  4. Segmentacja i wybór rynku docelowego:
   1. Młode osoby w wieku 20-35 lat, dbające o środowisko.
   2. Rodziny pragnące wprowadzać ekologiczne rozwiązania w życie codzienne.
  5. Pozycjonowanie:
   1. „EcoBags – połączenie stylu z troską o środowisko.”
  6. Taktyka marketingowa (mix marketingowy):
   1. Produkt: Wysokiej jakości, wielorazowe torby z materiałów biodegradowalnych.
   2. Cena: Cena premium, z częstymi promocjami dla stałych klientów.
   3. Dystrybucja: Sprzedaż online przez własny sklep, a także przez platformy e-commerce i wybrane sklepy ekologiczne.
   4. Promocja: Kampanie w mediach społecznościowych, współpraca z influencerami, udział w targach ekologicznych.
  7. Realizacja i kontrola:
   1. Monitorowanie wskaźników KPI (wskaźników kluczowej wydajności), takich jak ruch na stronie, konwersja czy wskaźnik zwrotu z inwestycji w reklamę.
   2. Przeprowadzenie regularnych ankiet wśród klientów, aby zrozumieć ich potrzeby i dostosować ofertę.
  8. Ocena i korekta:
   1. Analiza wyników co kwartał i dostosowywanie strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

  Stworzenie i realizacja skutecznej strategii marketingowej wymaga ciągłego monitorowania rynku, dostosowywania się do zmieniających się potrzeb klientów oraz elastyczności w podejściu do wyzwań i możliwości.

  Elementy strategii marketingowej

  Szczegółowy opis elementów strategii marketingowej pozwala na zrozumienie, jakie elementy powinna zawierać skuteczna strategia marketingowa. Oto kluczowe elementy strategii marketingowej:

  1. Analiza sytuacji: Pierwszym krokiem w opracowywaniu strategii marketingowej jest dokładne zrozumienie obecnej sytuacji firmy. W tym zakresie przeprowadza się:
   1. Analizę rynku: Zrozumienie rozmiaru rynku, tempa jego wzrostu, trendów oraz kluczowych segmentów.
   2. Analizę konkurencji: Identyfikacja głównych konkurentów, ich pozycji, mocnych i słabych stron oraz strategii.
   3. Analizę SWOT: Ocena mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń firmy w kontekście rynkowym.
  2. Określenie celów marketingowych: Celem jest sformułowanie konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i czasowo ograniczonych celów. Mogą one dotyczyć wzrostu sprzedaży, udziału w rynku, świadomości marki czy lojalności klientów.
  3. Segmentacja rynku: Segmentacja polega na podziale całego rynku na mniejsze, jednorodne grupy konsumentów, które mają podobne potrzeby lub zachowania. Firmy mogą wtedy ukierunkować swoje działania na te segmenty, które są dla nich najbardziej atrakcyjne.
  4. Docelowe grupy odbiorców: Po segmentacji rynku firma decyduje, które segmenty będą stanowiły jej główny rynek docelowy.
  5. Pozycjonowanie: Określenie, jak marka lub produkt ma być postrzegany w umysłach konsumentów w porównaniu z konkurencyjnymi ofertami. Pozycjonowanie może opierać się na cechach produktu, korzyściach dla konsumenta, użyciu lub użytkownikach, kategorii produktów lub jakości.
  6. Mieszanka marketingowa (Marketing Mix): Znany również jako „4P”:
   1. Produkt: Decyzje dotyczące aspektów produktu, takich jak funkcje, jakość, design, marka czy opakowanie.
   2. Cena: Strategie i taktyki cenowe, rabaty, strategie penetracji czy skimmingu.
   3. Miejsce (dystrybucja): Decyzje dotyczące kanałów dystrybucji, logistyki, lokalizacji sklepów itp.
   4. Promocja: Działania związane z komunikacją marketingową, takie jak reklama, public relations, sprzedaż osobista i promocje sprzedaży.
  7. Budżet: Estymacja kosztów związanych z realizacją strategii marketingowej oraz określenie oczekiwanych zwrotów z inwestycji.
  8. Realizacja i kontrola: Monitorowanie postępów w realizacji strategii, śledzenie wskaźników wydajności oraz wprowadzanie korekt w odpowiedzi na ewentualne odchylenia od planu.
  9. Ocena i rewizja: Systematyczna analiza osiągniętych wyników w kontekście wyznaczonych celów oraz dostosowywanie strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki.

  Każdy z tych elementów jest niezbędny do stworzenia skutecznej strategii marketingowej. Wspólnie pozwalają firmie skoncentrować się na najważniejszych obszarach rynku, dostarczyć wartość swoim klientom i osiągnąć sukces w zmiennym środowisku rynkowym. W ramach procesu powstawania strategii marketingowej w MaxROY realizujemy te elementy według specjalnie zaprojektowanego procesu, który pozwala je łatwo wypracować.

  Modele wykorzystywane w trakcie tworzenia strategii marketingowej

  W procesie opracowywania strategii marketingowej wykorzystuje się różne modele, które pomagają w analizie rynku, konkurencji oraz potrzeb klientów. Modele te stanowią narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji i pozwalają na lepsze zrozumienie czynników wpływających na skuteczność działań marketingowych. Poniżej przedstawiamy kilka popularnych modeli stosowanych w strategii marketingowej:

  1. Model SWOT – analiza SWOT pozwala na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron firmy, a także szans i zagrożeń wynikających z otoczenia rynkowego. Model ten pomaga w określeniu strategicznych celów marketingowych oraz wyborze odpowiednich narzędzi i działań.
  2. Model 4P – model 4P (Product, Price, Place, Promotion) opisuje cztery podstawowe elementy marketingu-mix, które należy uwzględnić w strategii marketingowej. Model ten pomaga w opracowaniu oferty produktowej, polityki cenowej, strategii dystrybucji oraz komunikacji z klientami.
  3. Model 5C – model 5C (Company, Customers, Competitors, Collaborators, Climate) pozwala na analizę pięciu kluczowych obszarów, które mają wpływ na działania marketingowe firmy. Model ten pomaga w zrozumieniu pozycji firmy na rynku, potrzeb klientów, konkurencji, potencjalnych partnerów oraz otoczenia rynkowego.
  4. Model AIDA – model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) opisuje proces, przez który przechodzi klient, zanim podejmie decyzję o zakupie produktu lub usługi. Model ten pomaga w opracowaniu skutecznych działań marketingowych, które prowadzą do zwiększenia sprzedaży.
  5. Model STP – model STP (Segmentation, Targeting, Positioning) pozwala na podział rynku na segmenty, wybór grupy docelowej oraz opracowanie strategii pozycjonowania marki. Model ten pomaga w dostosowaniu oferty firmy do potrzeb i preferencji wybranej grupy odbiorców.

  Wykorzystanie tych modeli w strategii marketingowej pozwala na lepsze zrozumienie rynku, konkurencji oraz potrzeb klientów, co przekłada się na opracowanie skutecznych działań marketingowych. Warto pamiętać, że każdy z tych modeli może być stosowany w różnych kombinacjach, w zależności od specyfiki firmy i celów marketingowych.

  Strategia marketingowa dla małej firmy – warto?

  Małe i średnie firmy (MŚP), często stoją przed wyzwaniem skutecznego promowania swoich produktów i usług. W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, strategia marketingowa odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu. Ale czy warto inwestować czas i zasoby w opracowanie strategii marketingowej dla małych firm? Czy może lepiej skupić się na codziennych działaniach operacyjnych? Oto jest pytanie! A odpowiedź jest banalnie prosta: potrzebujesz strategii marketingowej niezależnie od wielkości firmy. Borykasz się z tymi samymi problemami, co giganci. Różni Was najprawdopodobniej tylko skala. Mając mniejszy budżet musisz też nim lepiej zarządzać. A to daje dosyć rewolucyjny wniosek: potrzebujesz poukładania marketingu bardziej.

  Dlaczego strategia marketingowa jest ważna dla małych firm?

  • Skierowanie działań na właściwe cele: Opracowanie strategii marketingowej pozwala małym firmom skoncentrować swoje działania na osiąganiu konkretnych celów biznesowych. Dobrze zdefiniowane cele marketingowe, takie jak zwiększenie sprzedaży, pozyskanie nowych klientów czy zwiększenie rozpoznawalności marki, umożliwiają skuteczne planowanie i monitorowanie postępów.
  • Efektywne wykorzystanie zasobów: Posiadanie strategii marketingowej pozwala małym firmom lepiej zarządzać swoimi zasobami, takimi jak budżet, czas i ludzie. Dzięki temu można uniknąć marnowania zasobów na nieefektywne działania marketingowe i skupić się na tych, które przynoszą najlepsze rezultaty.
  • Zbudowanie spójnego wizerunku: Strategia marketingowa umożliwia małym firmom budowanie spójnego wizerunku marki. Poprzez konsekwentne stosowanie określonych wartości i tonu komunikacji, można zyskać zaufanie klientów i wyróżnić się na rynku. To przekłada się na 2L:  leady i  lojalność.
  • Pozyskanie nowych klientów: Opracowanie strategii marketingowej pozwala małym firmom skoncentrować się na pozyskiwaniu nowych klientów. Dzięki odpowiednio dobranym kanałom marketingowym i przemyślanej strategii komunikacji, można dotrzeć do odpowiedniej grupy odbiorców i przekonać ich do skorzystania z oferowanych produktów lub usług.

  Ile kosztuje strategia marketingowa? Inwestowanie w strategię marketingową

  Cena strategii marketingowej zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, jak dużą firmę masz, w jakiej branży działasz i jakie cele chcesz osiągnąć. Nie podamy Ci zatem stawki. Ale zapewniamy, że strategia marketingowa to inwestycja, która jest ważnym elementem sukcesu każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Warto zatem przyjrzeć się przykładom, jak inwestycje w strategie marketingowe przyczyniły się do sukcesu różnych przedsiębiorstw.

  Przykład 1: Firma Apple słynie ze swojej innowacyjnej i skutecznej strategii marketingowej. Dzięki niej udało się stworzyć silną markę, która jest synonimem jakości, innowacji i prestiżu. Apple konsekwentnie inwestuje w swoją strategię marketingową, co przekłada się na sukcesy sprzedażowe oraz lojalność klientów.

  Przykład 2: Zalando, europejski gigant e-commerce, od początku swojego istnienia stawiał na skuteczną strategię marketingową. Dzięki inwestycjom w reklamę, content marketing oraz działania w mediach społecznościowych, Zalando zyskało ogromną popularność i stało się jednym z największych sklepów internetowych w Europie.

  Warto zauważyć, że inwestowanie w strategię marketingową nie musi oznaczać wydawania ogromnych sum na reklamę czy promocję. Ważne jest, aby podejście do marketingu było przemyślane, spójne i dostosowane do potrzeb oraz możliwości firmy. Nawet niewielkie przedsiębiorstwa mogą osiągnąć sukces, jeśli zainwestują w odpowiednią strategię marketingową. A potem będą z niej korzystać oczywiście:)

  PODSUMOWANIE

  W niniejszym artykule omówiliśmy kluczowe aspekty, które powinny być uwzględnione podczas tworzenia skutecznej strategii marketingowej. Przedstawiliśmy cechy, które przyczyniają się do osiągnięcia zamierzonych celów, takie jak:

  • Zrozumienie rynku i klientów – analiza rynku, konkurencji oraz potrzeb i preferencji klientów.
  • Realistyczne cele – ustanowienie mierzalnych i osiągalnych celów marketingowych.
  • Spójność z misją i wizją firmy – zgodność strategii marketingowej z ogólnymi celami i wartościami firmy.
  • Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji – dobór narzędzi i kanałów komunikacji dostosowany do specyfiki firmy, grupy docelowej oraz celów marketingowych.
  • Monitorowanie i analiza wyników – regularne śledzenie i ocena efektywności działań marketingowych.
  • Adaptacyjność – elastyczność strategii marketingowej, umożliwiająca szybkie reagowanie na zmiany rynkowe, konkurencję czy nowe potrzeby klientów.

  Opracowanie skutecznej strategii marketingowej to proces wymagający czasu, zaangażowania oraz ciągłego doskonalenia działań. Pamiętaj, że stosowanie się do tych zasad znacznie zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu oraz budowanie silnej pozycji firmy na rynku.

  Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Avatar photo
  Marek Kaczmarek

  Spis treści